Triolimusiikki

Triolikappaleissa on hitaan tasajakoisen perusrytmin alla nopea kolmijakoinen (oikeastaan kuusijakoinen) syke. Tasajakoisen hitaan rytmin kukin sykähdys jakaantuu kolmeen osaan:

1........2........3........4........
1..2..3..4..5..6..1..2..3..4..5..6..

Triolikappaleet yleensä hahmotetaan "hitaiksi", eli hidas syke koetaan dominoivaksi ja alla oleva kolmijakoinen syke täydentäväksi.

Esimerkkejä triolikappaleista:

Triolikappaleille ei ole varsinaisesti omaa askelikkoa. Seuraavassa muutamia erilaisia mahdollisuuksia. Saman askelikon tanssiminen koko kappaleen ajan käy helposti tylsäksi, joten allaolevia askelikkoja voi vaihdella. Kaavioissa on esitetty vain miehen askeleet.

Yksinkertaisin on kävely hitaiden pulssien tahdissa:

1........2........3........4........
1..2..3..4..5..6..1..2..3..4..5..6..
V........O........V........O........

Toinen vaihtoehto on foksin askelikko, jossa hidas askel kestää kaksi ja nopea yhden hitaan pulssin:

Askelanimaatio

1........2........3........4........5........6........
1..2..3..4..5..6..1..2..3..4..5..6..1..2..3..4..5..6..
V................O................V........O........

Puolta nopeampi foksin askelikko toimii myös, mutta jos askelten halutaan osuvan musiikkiin, hidas pulssi pitää nopeiden askelten kohdalla jakaa epäsymmetrisesti: ensimmäinen nopea askel kestää kaksi ja toinen yhden nopean pulssin:

Askelanimaatio

1........2........3........4........5........6........
1..2..3..4..5..6..1..2..3..4..5..6..1..2..3..4..5..6..
V........O........V.....O..V........O........V.....O..

Varsin toimiva on myös seuraava askelikko, jossa jokaisen askelikon kesto on erisuuri: ensimmäinen kestää kaksi hidasta pulssia (kuusi nopeaa), toinen yhden hitaan pulssin (kolme nopeaa), kolmas kaksi nopeaa ja neljäs yhden nopean. Sen jälkeen askelikko aloitetaan alusta tai vaihdetaan toiseen askelikkoon.

Askelanimaatio

1........2........3........4........5........6........7........8........
1..2..3..4..5..6..1..2..3..4..5..6..1..2..3..4..5..6..1..2..3..4..5..6..
V.................O........V.....O..V.................O........V.....O..

Myös bluesin askelikkoa voidaan käyttää. Iso kirjain merkitsee seuraavassa painollista askelta ja pieni kirjain painotonta. Painoton askel otetaan paikallaan olevan jalan viereen ja tavallisesti niin, että vain varvas koskettaa lattiaa.

Askelanimaatio

1........2........3........4........5........6........7........8........
1..2..3..4..5..6..1..2..3..4..5..6..1..2..3..4..5..6..1..2..3..4..5..6..
V........o........O........v........V........O........V........O........

Askelanimaatioita kannattaa tutkia hidatettuina. Animaatiot on piirretty suoraan etenevinä, mutta niillä kaikilla voidaan tehdä käännöksiä samaan tapaan kuin foksissa.