Rytmi

Tässä osastossa käsitellään rytmin olemusta, sen tunnistamista ja sen soveltamista tanssiin. Rytmi on tanssin perusta, mutta se on laaja aihe, joten on tarkoituksenmukaista jakaa se useampaan artikkeliin. Ensimmäinen artikkeli sisältää perustietoa, joka tarvitaan muiden artikkelien taustatiedoksi. Tanssilajeja käsittelevässä artikkelissa viitataan iskun jakoon ja fraaseihin. Muut artikkelit ovat toisistaan riippumattomia.

Musiikin metri
Metrin löytäminen
Iskujen jako
Tanssilajit
Fraasit
Epäsäännöllisyydet
Musiikin tulkinta