Tanssilajit ja -kuviot

Mitä näillä sivuilla on

Tanssilajeja käsitteleville sivuille on kerätty tietoa suomalaisten perustanssilajien rytmiikasta, askelikoista, kuvioista ja historiasta. Sivut ovat hyvin keskeneräiset, mutta eri puolilta tulleiden viestien mukaan vajavaisillakin tiedoilla on ollut käyttöä. Sivut täydentyvät ajan mittaan, mutta kestää luultavasti kauan, ennen kuin niitä voi sanoa valmiiksi.

Suurin osa askelikoista on toistaiseksi kuvattu vain sanallisesti. Joistain tansseista on animoituja askelkuvioita, ja niiden lisääminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista.

Mitä näillä sivuilla ei ole

Sivut eivät ole tanssikurssi. Kokonaan uuden tanssin oppiminen sanallisten ohjeiden, piirrosten, videoiden tai tietokoneanimaatioiden perusteella onnistuu yleensä vain, jos katsojalla on melko laajat perustiedot samankaltaisista tansseista, ja se voi silloinkin olla vaikeaa. Perustanssitaidon opettelemisessa tarvitaan henkilökohtaista ohjausta. Ohjeet ovat kuitenkin toisinaan osoittautuneet hyödyllisiksi joidenkin epäselväksi jääneiden asioiden tarkistamisessa.

Eräiden tanssien kohdalla kuvatut lisäkuviot ja variaatiot todennäköisesti avautuvat tanssia jonkin verran harrastaneelle nykyisessä muodossaankin. Täsmällisin ohjein varustettuja ehdotuksia sivuille lisättävistä kuvioista voi lähettää osoitteeseen yllapito@tanssi.net.

Musiikkinäytteet

Tanssilajin esittelyyn kuuluisi muutama hyvä kappale esimerkiksi lajille ominaisesta musiikista. Tekijänoikeussäännösten vuoksi on kuitenkin lähes mahdotonta tallettaa levytettyjä esityksiä palvelimeen edes tekijöiden luvalla. Linkin luonti verkossa jo olevaan kappaleeseen on kuitenkin sallittua, ja kappaleita löytyy verkosta paljon, mutta ne ovat epävakaita.

Tavoitteena on sisällyttää luetteloon sekä lajin mallikappaleita että valtavirrasta poikkeavia esimerkkejä, niin että esimerkeistä saisi kokonaiskuvan tanssilajiin tarjolla olevasta musiikista. Useimmista tanssilajeista ei toistaiseksi ole niin kattavaa kokoelmaa.

Tanssikaavioiden lukuohjeita

Kaaviot ovat tällä hetkellä melko nopean muutoksen alaisia, joten ne eivät ole yhdenmukaisia. Jotkin alla mainituista piirteistä esiintyy toistaiseksi vain osassa kaavioista. Työn valmistuessa ne leviävät vähitellen muihinkin.

Rytmi

Sanallisissa ohjeissa rytmi on kuvattu joko vaakasuoralla janalla tai taulukon sarakkeilla. Rytmijanalla aika kulkee tasaiseen tahtiin vasemmalta oikealle. Janalla olevat merkit kuvaavat askelten ajoitusta, tarkemmin sanoen hetkeä, jolloin jalka pysähtyy tai paino siirtyy sille. Merkkien väli janalla on verrannollinen askelten ajalliseen etäisyyteen. Esimerkiksi foksin rytmi voidaan kuvata näin:

H.......H.......N...N...H.......H.......N...N...

Kahden ensimmäisen H:n väli on sama kuin toisen H:n ja N:n väli, ja kahden peräkkäisen N:n väli on puolet siitä, kuten myös jälkimmäisen N:n ja seuraavan H:n väli. H tarkoittaa hidasta ja N nopeaa askelta. Tanssissa askeleen hitaus tai nopeus tarkoittaa aikaa, joka kuluu askeleesta seuraavaan askeleeseen; hitaus tai nopeus ei siis mitenkään liity jalan liikenopeuteen sillä askeleella, jota adjektiivi kuvaa.

Askelanimaatiot

Joidenkin tanssien kohdalla on animoituja askelkuvia. Miehen jalat näkyvät sinisinä ja naisen jalat punaisina. Värin intensiteetti kuvaa painon sijoittumista jaloille:

On syytä muistaa, että animaatiot ovat yksinkertaistettuja. Niiden tarkoitus on näyttää liikkeiden perusidea, ei kaikkia teknisiä yksityiskohtia. Painon siirto näkyy kuvissa yleensä äkillisenä, mutta todellisuudessa se tietenkin vie jonkin verran aikaa. Joissain tapauksissa, mm. rumbassa, jalanjäljen väri on piirretty muuttumaan vähitellen korostamaan vartaloliikkeiden pehmeyttä. Kaavioissa ei myöskään ole näytetty, onko paino koko jalalla vai vain jalan osalla. Paino saattaa joissain askelissa olla pelkästään päkiällä, jopa niin ettei kantapää edes kosketa lattiaa. Kaikkia yksityiskohtia ei kannata esittää kuvissa, koska ne saattaisivat vaikeuttaa ollennaisten piirteiden hahmottamista.

Eräissä tansseissa, esimerkiksi jivessä ja cha cha chassa on askelia, joissa jalka ei siirry: paino vain käy välillä toisella jalalla ja palaa sitten takaisin. Nämä askeleet näkyvät kuvissa jalanjäljen värin vaihtumisena.

Kuvioista on tarkoituksellisesti jätetty pois yksityiskohtia, jotka saattaisivat viedä huomion pois olennaisista liikkeistä. Esimerkiksi jalkaterien pieniä käännöksiä ei ole piirretty, koska ne näyttävät animaatioissa paljon korostuneemmilta kuin ne todellisuudessa ovat.

Tilarajoitusten vuoksi askeleet on joissain kuvissa esitetty melko lyhyinä suhteessa jalanjälkien kokoon. Askelten pituus tietenkin vaihtelee todellisuudessakin tilanteen mukaan. Jalkojen liikeradat on piirretty aistinvaraisten havaintojen perusteella, joten ne eivät nykyisissä kuvissa välttämättä ole muutenkaan aivan tarkkoja.

Animaatioiden ohjausnapit

Kuvan vasemmassa reunassa olevilla napeilla voi muuttaa animaation toimintaa:

[nuolet] Kääntää kuvan ylösalaisin. Monet kuviot tuovat käännettyinä paremmin esiin naisen askeleet.
[1/1] Asettaa animaation kulkemaan normaalinopeudella. Tämä on alkutilanne.
[1/2] Asettaa animaation kulkemaan puolinopeudella. Jos animaatiossa on musikki, sekin jatkuu puolinopeudella.
[1/4] Asettaa animaation kulkemaan neljännesnopeudella. Useimmissa animaatioissa neljännesnopeus on äänetön.
[1/4] Asettaa animaation kulkemaan kahdeksasosanopeudella, ilman ääntä.
[II] Pysäyttää animaation.
[>] Käynnistää pysäytetyn animaation uudelleen viimeksi valitulla nopeudella.
[>I] Siirtää animaatiota eteenpäin yhden askeleen verran valittuna olevalla nopeudella ja näyttää askelta koskevat sanalliset ohjeet, jos ne on talletettu animaatioon. Askeleen jälkeen animaatio pysähtyy ja jää odottamaan uutta napinpainallusta.
[|<] Siirtää animaatiota taaksepäin yhden askeleen verran. Animaatio jää pysähdyksiin edellisille askelsijoille.
[|<<] Palauttaa animaation alkuun. Jos animaatio on nappia painettaessa käynnissä, se jatkuu alusta valittuna olevalla nopeudella. Jos animaatio on nappia painettaessa pysähtyneenä, se jää alkuun odottamaan käynnistysnapin painallusta.
[kaiutin] Kääntää äänen päälle.
[yliviivattu kaiutin] Kääntää äänen pois päältä.
[kello] Avaa paneelin kuvan ja äänen tahdistuksen säätämiseksi. Eri kappaleet voidaan säätää yksilöllisesti, ja säädöt tallentuvat selaimen muistiin.
[60] Nostaa kuvanopeuden 60 ruutuun sekunnissa. Jos koneen laskentakapasiteetti riittää, nopeat liikkeet saattavat näkyä tasaisempina suurella kuvanopeudella. Joillain koneilla napissa saattaa olla jokin muu luku kuin 60.
[30] Palauttaa kuvanopeuden 30 ruutuun sekunnissa. Joillain koneilla napissa saattaa olla jokin muu luku kuin 30.
[?] Häivyttää animaation ja tulostaa tämän ohjeen. Minkä tahansa napin painaminen palauttaa animaation näkyviin.

Kaikissa animaatioissa ei ole kaikkia nappeja, eikä missään animaatiossa ole kaikkia nappeja yhtäaikaisesti näkyvillä. Esimerkiksi äänen poiskytkemisnappi on näkyvissä vain äänen ollessa päällä ja päällekytkemisnappi vain äänen ollessa poissa.

Rytmilaskurit

Rytmi on esitetty kuvien yläreunassa olevilla laskureilla. Animaatioiden alussa on negatiivisin luvuin esitetty lähtölaskenta. Nollahetkellä tulee näkyviin vaakasuora palkki, jossa ruudun leveys on verrannollinen ruutua vastaavan askeleen tai tahdinosan kestoon. Jalkojen lähtiessä liikkeelle palkki alkaa laskea tahtia. Joissain animaatioissa on kaksi laskuria, joista toinen laskee iskuja ja ja toinen tahteja tai askelia.

On syytä erikseen huomauttaa, että tanssin varsinaiseksi aloitushetkeksi ajatellaan ykkösisku, joka näkyy animaatiossa ykkösruudun syttymishetkenä. Useimmissa kuvioissa jalka lähtee liikkeelle ennen ykkösiskua, mutta paino siirtyy jalalle ykkösellä. Nollalla ei ole erityistä rytmistä merkitystä, se on vain hetki yhtä tahdinosaa ennen ykköstä.

Animaatioiden musiikki

Musiikkinäytteiden kohdalla mainitut tekijänoikeusongelmat koskevat myös animaatioiden musiikkia, mutta musiikkinäytteille sopivat ratkaisut eivät aina toimi animaatioiden kanssa. Animaatio tarvitsee suoran linkin musiikkitiedostoon; animaation käyttö olisi liian hankalaa, jos käyttäjän pitäisi joka kerta ensin valita kappale hakukoneen antamasta listasta (hakukoneen antamat osoitteet ovat vaihtuvia, joten niihin ei voi tehdä pysyviä linkkejä). Musiikkia ei saa soimaan puolinopeudella, koska sellaista tiedostoa ei ole verkossa valmiina ja vain linkittäminen olemassaoleviin tiedostoihin on sallittua. Luonnollisilla soittimilla tehdyn musiikin tempossa on yleensä pieniä vaihteluja, joten musiikin synkronointi kuvan kanssa on vaativampi tehtävä. Jotta animaatiota voisi ajaa niin kauan kuin käyttäjä haluaa, musiikin pitää jossain kohdassa hypätä kappaleen alkuun, ja liitoksen pitäsi olla saumaton.

Osassa animaatioita on yksinkertainen tietokoneella tehty musiikki, joka toimii myös puolinopeudella, polkan kohdalla neljännesnopeudellakin. Hitaassa valssissa ja humpassa on käytetty esiintyjien luvalla luonnollista musiikkia Unto Satorannan yhtyeen WWW-sivuilta. Osasta animaatioita ääni puuttuu vielä kokonaan.

Kiitokset

Tanssipalvelin kiittää Jenni Eloa, Olli-Pekka Hämäläistä, Saana Siljamäkeä, Oskari Mäkilää, Lauri Rämöä, Timo ja Pirkko Tolmusta, Helena Feldtiä, Juha Kujalaa, Ella Malista, Benjamin Marttia ja Niina ja Sami Gröndahlia kuvioiden demonstroimisesta videoleikkeissä.