Masurkka

Historia

Masurkka on peräisin Masurian alueelta Puolasta, missä sen jälkiä on voitu seurata 1500-luvulle asti. Tanssin ensimmäinen versio, purpurimasurkka, saapui Suomeen jo 1800-luvun alussa. Nykyinen polkkamasurkaksi kutsuttu versio kehittyi 1800-luvun puolessavälissä.

Musiikki

Tahtilaji on 3/4. Masurkka ei kuitenkaan ole tasaisen pyörivästi kolmijakoinen kuten valssi, vaan masurkan tahti voidaan hahmottaa koostuvaksi joko 1+2 tai 2+1 iskusta. 2+1 iskun tahdeissa kolmosisku on melko vahvasti painollinen Tämä kahden erilaisen keskenään ristiriitaisen rytmikuvion mukanaolo antaa masurkalle sen tunnusomaisen ilmeen. Kappale koostuu tavallisesti A- ja B-osista, joista kumpikin on 16 tahdin mittainen. A-osassa parittomien tahtien rakenne on yleensä 2+1 ja parillisten 1+2. B-osan rytminen muoto vaihtelee enemmän kappaleesta toiseen. B-osan ja seuraavan A-osan välissä on joskus neljän tahdin pituinen välisoitto. Suositeltava tempo on 50--55 tahtia/min eli 150--165 iskua/min.

Esimerkkejä masurkkakappaleista:

Muunnelmia

Perusaskelikko Kahdennettu paikanvaihto Käden ali puolenvaihdossa Potkumasurkka pyörähtäen Käden ali potkumasurkassa Ruotsalainen masurkka Vastakkain ja seläkkäin