Jiven perusaskelikko

Perusaskelikko koostuu kahdeksasta askeleesta. Rytmikuvio on miehellä seuraava:

V.......O.......V.....O.V.......O.....V.O.......
V.......O.......V.....O.V.......O.....V.O.......

Naisen askeleet ovat edellisen peilikuva:

O.......V.......O.....V.O.......V.....O.V.......
O.......V.......O.....V.O.......V.....O.V.......

Askeleet lasketaan seuraavasti:

1.......2.......3.....a.4.......5.....a.6.......

Mies aloittaa vasemmalla jalalla ja nainen oikealla. Sama rytmi esiintyy monissa mutta ei kaikissa kuvioissa. On olemassa esimerkiksi kahdeksaniskuisia kuvioita, jotka lasketaan seuraavasti:

1.......2.......3.....a.4.......5.......6.......7.....a.8.......

Merkinnöissä noudatetaan seuraavia sääntöjä:

Pitkissä kuvioissa laskeminen aloitetaan tavallisesti uudestaan ykkösestä kuuden tai kahdeksan iskun jälkeen.

Video miehen puolelta

Video naisen puolelta

Ohjeet askel askeleelta

Perusaskelikko on seuraava:

Aika Miehen askel Naisen askel
1 Vasen jalka taakse Oikea jalka taakse
2 Paino takaisin oikealle jalalle Paino takaisin vasemmalle jalalle
3 Vasen jalka sivulle Oikea jalka sivulle
a Oikea jalka vasemman viereen Vasen jalka oikean viereen
4 Vasen jalka sivulle. Jalka lähtee liikkeelle ennen kuin tuki on siirtynyt oikealle jalalle. Oikea jalka sivulle. Jalka lähtee liikkeelle ennen kuin tuki on siirtynyt vasemmalle jalalle.
5 Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle
a Vasen jalka oikean viereen Oikea jalka vasemman viereen
6 Oikea jalka sivulle. Jalka lähtee liikkeelle ennen kuin tuki on siirtynyt vasemmalle jalalle. Vasen jalka sivulle. Jalka lähtee liikkeelle ennen kuin tuki on siirtynyt oikealle jalalle.

Taka-askel tunnetaan nimellä rock (=keinu) ja sivuaskeleet nimellä chass. Nämä osaset toistuvat monissa kuvioissa.

Perusaskelikko hidastettuna

Tällä videolla perusaskelikko näkyy neljännesnopeudella.