Läps

Kuvio alkaa avoimesta otteesta, naisen vasen käsi on miehen oikeassa. Kaaviossa tanssijoiden on ajateltu olevan alussa vastakkain, mutta kuvio voi alkaa muunkinlaisesta asemsta, riippuen edellisestä kuviosta. Kuvion alkuosan askeleet ovat samanlaiset kuin hitaassa kävelyssä. Ulkojalan askelikolla käännytään paria vastaan ja painetaan vapaan käden kämmen parin kämmentä vasten, sisäjalan askelikolla käännytään uudestaan rinnakkain.

Ohjeet askel askeleelta

AikaMiehen askelNaisen askelMiehen käännösNaisen käännös
1 Vasen jalka taakse Oikea jalka taakse 90 vastapäivään 90 myötäpäivään
2 Paino takaisin oikealle jalalle Paino takaisin vasemmalle jalalle
3 Vasen jalka eteenpäin Oikea jalka eteenpäin 90 myötäpäivään paria vastaan, vasemman käden kämmen parin kämmentä vasten 90 vastapäivään paria vastaan, oikean käden kämmen parin kämmentä vasten
a Oikea jalka vasemman taakse Vasen jalka oikean taakse
4 Vasen jalka eteenpäin Oikea jalka eteenpäin
5 Oikea jalka eteenpäin Vasen jalka eteenpäin 90 vastapäivään, rinnakkaisasentoon 90 myötäpäivään, rinnakkaisasentoon
a Vasen jalka oikean viereen Oikea jalka vasemman viereen
6 Oikea jalka eteenpäin Vasen jalka eteenpäin
3 Tanssitaan kuten edellinen 3-6
a
4
5
a
6
3 Vasen jalka eteenpäin Oikea jalka eteenpäin 90 myötäpäivään paria vastaan, vasemman käden kämmen parin kämmentä vasten 90 vastapäivään paria vastaan, oikean käden kämmen parin kämmentä vasten
a Oikea jalka vasemman taakse Vasen jalka oikean taakse
4 Vasen jalka eteenpäin Oikea jalka eteenpäin 360 vastapäivään 360 myötäpäivään
5 Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle
a Vasen jalka oikean viereen Oikea jalka vasemman viereen
6 Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle