Bumps

Alkuasennossa pari on vieretysten, mies oikealla puolella, naisen oikea käsi miehen vasemmassa. Alkuasentoon päästään helpoimmin tanssimalla kuvion eteen kädenalipyörähdys myötäpäivään.

Kuvio tanssitaan vastakkain molempien käsien otteessa, kämmenet vastakkain. Kuviosta on lyhyt ja pitkä muoto. Lyhyt muoto on naiselle helppo seurata, vaikka hän ei olisi koskaan tanssinut kuviota. Pitkä muoto on vaikeampi seurata, ellei nainen tunne kuviota entuudestaan. Osassa maata pitkä muoto on jiven tanssijoiden keskuudessa yleisesti tunnettu.

Ohjeet askel askeleelta

Lyhyt muoto on seuraavanlainen:

AikaMiehen askelNaisen askel
1 Vasen jalka taakse Oikea jalka taakse
2 Paino takaisin oikealle jalalle Paino takaisin vasemmalle jalalle
3 Vasen jalka vähän sivulle paria kohti Oikea jalka vähän sivulle paria kohti
4 Lantio vasemmalle parin lantiota vasten Lantio oikealle parin lantiota vasten
5 Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle
a Vasen jalka oikean viereen Oikea jalka vasemman viereen
6 Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle

Kuvio tanssitaan tavallisesti kaksi kertaa peräkkäin. Kuvion jälkeen voidaan palata vastakkain tanssimalla esimerkiksi kädenalipyörähdys vastapäivään.

Pitkässä muodossa lantiopukkaukset tanssitaan molemmin puolin. Paikanvaihdon jälkeen jää yksi 5-a-6 tanssimatta, ja taka-askel otetaan vastakkaisilla paikoilla eri jalalla kuin tavallisesti.

Ohjeet askel askeleelta

AikaMiehen askelNaisen askelAsema
1 Vasen jalka taakse Oikea jalka taakse Vierekkäin, mies naisen oikealla puolella, naisen oikea käsi miehen vasemmassa
2 Paino takaisin oikealle jalalle Paino takaisin vasemmalle jalalle
3 Vasen jalka vähän sivulle paria kohti Oikea jalka vähän sivulle paria kohti
4 Lantio vasemmalle parin lantiota vasten Lantio oikealle parin lantiota vasten
5 Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle
a Vasen jalka oikean viereen Oikea jalka vasemman viereen
6 Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle
1 Tanssitaan kuten edeltävät 1-6
2
3
4
5
6
1 Vasen jalka taakse Oikea jalka taakse
2 Paino takaisin oikealle jalalle Paino takaisin vasemmalle jalalle
3 Pitkähkö askel vasemmalla jalalla sivulle Pitkähkö askel oikealla jalalla sivulle Paikanvaihto, nainen kulkee edestä ja mies takaa
a Oikea jalka vasemman viereen Vasen jalka oikean viereen
4 Vasen jalka sivulle Oikea jalka sivulle
1 Oikea jalka taakse Vasen jalka taakse Vierekkäin, mies naisen oikealla puolella, naisen vasen käsi miehen oikeassa
2 Paino takaisin vasemmalle jalalle Paino takaisin oikealle jalalle
3 Oikea jalka vähän sivulle paria kohti Vasen jalka vähän sivulle paria kohti
4 Lantio oikealle parin lantiota vasten Lantio vasemmalle parin lantiota vasten
5 Vasen jalka sivulle Oikea jalka sivulle
a Oikea jalka vasemman viereen Vasen jalka oikean viereen
6 Vasen jalka sivulle Oikea jalka sivulle
1 Tanssitaan kuten edeltävät 1-6
2
3
4
5
6
1 Oikea jalka taakse Vasen jalka taakse
2 Paino takaisin vasemmalle jalalle Paino takaisin oikealle jalalle
1 Vasen jalka taakse Oikea jalka taakse Vierekkäin, mies naisen oikealla puolella, naisen oikea käsi miehen vasemmassa
2 Paino takaisin oikealle jalalle Paino takaisin vasemmalle jalalle
3 Vasen jalka vähän sivulle paria kohti Oikea jalka vähän sivulle paria kohti
4 Lantio vasemmalle parin lantiota vasten Lantio oikealle parin lantiota vasten
5 Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle
a Vasen jalka oikean viereen Oikea jalka vasemman viereen
6 Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle
1 Tanssitaan kuten edeltävät 1-6
2
3
4
5
6