Tanssietiketti ja sen soveltaminen

Pukeutuminen

Pukeutuminen on tanssilavoilla aika vapaata ja vaihtelevaa. Useimmat pistävät ylle vähän arkivaatteita paremmat asusteet mutta ei kuitenkaan varsinaisia juhlavaatteita. Vaatteiden pitää kuitenkin ehdottomasti olla siistit. Paitaa ei kannata pitää kahtena iltana pesemättä sitä välillä.

Naisilla sekä hame että housupuku ovat etiketin mukaisia, mutta totuus on että useimpien miesten mielestä hame on viehättävämpi, varsinkin leveähelmainen. Kapea hame on epäkäytännöllinen, koska se haittaa tanssiliikkeitä.

Kolikot, avaimet, kammat ja muut vastaavat esineet kannattaa pitää sellaisessa taskussa, joka ei kosketa paria tanssiessa. Käsilaukkua ei kannata kuljettaa mukana, vaan se jätetään esim. naisten rivin taakse. Joissain paikoissa laukun voi jättää varmempaan talteen orkesterilavan reunalle.

Heikosti eristetyillä lavoilla villapaitakin voi olla kylmällä säällä tarpeellinen, mutta yleisempi ongelma on liikalämmöstä johtuva hikoilu. Märkä nailonpaita on tanssiparille ja muulle yleisölle vielä ikävämpi koskettaa kuin kantajalleen. Jotkut varaavat kaukonäköisesti tanssimatkalle kaksi tai kolmekin paitaa, voidakseen vaihtaa tarvittaessa.

Yleisön järjestäytyminen

Lavalla on jokin tietty seinusta varattu naisten riville. Seinän valinnassa ei ole mitään logiikkaa, joten oudossa paikassa on vain katsottava mallia muista. Yleensä seinustalla on penkkejä tai tuoleja, mutta istumapaikat eivät riitä läheskään kaikille, joten naiset tavallisesti seisovat rivissä seinän edessä. Joillain lavoilla myös miehillä on oma seinusta, useimmilla ei.

Monilla tanssipaikoilla hakurivi järjestäytyy spontaanisti niin, että samanlaiset ja -mieliset tanssijat oleskelevat samoilla paikkeilla. Järjestäytymisperusteita on useita, ja ne ovat osittain keskenään ristiriitaisia (ikä, oma mielikuva tanssitaidosta, seurallisuus), joten paikan valinta on yleensä kompromissi. Paikan valinta rivissä on kuitenkin jokaisen oma asia, etiketti ei sano siitä mitään.

Tanssiin kutsu

Normaalisti miehet hakevat naisia tanssimaan. Mies voi pyytää naista tanssimaan pelkällä kumarruksella tai hän voi sen lisäksi esittää kutsun sanoin; perinteinen sanonta "saanko luvan" on yksi vaihtoehto muiden joukossa. Nainen vastaa niiaamalla tai nyökkäämällä ja ojentaa miehelle vasemman kätensä. Mies saattaa naisen rivistä lattian vapaalle osalle. Tervehdykset vaihdetaan vasta, kun pari on päässyt pois muiden hakijoiden tieltä.

Tanssiinkutsusta kieltäytyminen ilman syytä on karkean epäkohteliasta (tämä ei tarkoita, ettei sitä tapahtuisi; kuten kaikkialla, on tanssipaikoillakin myös ihmisiä, jotka eivät välitä olla kohteliaita). Hakijan humalatila, epäsiisteys ja sopimaton käytös ovat päteviä syitä kieltäytymiseen. Haettava voi myös syyn kertoen kieltäytyä, jos hän ei osaa kyseistä tanssilajia mutta ei ole ehtinyt väistyä hakurivistä.

Koska tanssiinhaku alkaa ennen kappaleen alkua, käy joskus niin, että jompikumpi huomaa vasta haun jälkeen, ettei osaakaan seuraavaksi tulevaa tanssia. Haettava ratkaisee, miten tilanne puretaan. Jos hakija huomaa, että tanssi onkin hänelle outo, hänen tulee viipymättä tarjota haettavalle mahdollisuutta palata paikalleen, jotta muut ehtivät hakea häntä. Jos haettava ei halua palata, voidaan tanssia hakijan taitojen mukaan tai siirtyä syrjemmälle odottamaan seuraavia kappaleita. Jos taas käy toisinpäin, eli jos haettava ei osaa kyseistä tanssilajia, hakijan tehtävä on taitojensa mukaan tutustuttaa haettava kyseiseen tanssilajiin, mikäli haettava niin haluaa. Jos haettava ei halua tanssia, hakija voi ehdottaa tanssin siirtämistä esimerkiksi seuraavaan kappalepariin, ja jos haettava suostuu siihen, hakija voi tälle parille hakea jotakuta toista.

Tanssikappaleet tulevat aina pareittain (ainakin niiden pitäisi tulla; jotkut puutteellisesti ammattinsa tuntevat esiintyjät saattavat esittää parittomia kappaleita). Ensimmäisen kappaleen jälkeen molemmat kiittävät ja jäävät lattialle. Toisen kappaleen jälkeen molemmat kiittävät uudestaan, sen jälkeen mies saattaa naisen paikalleen ja molemmat kiittävät vielä kerran. Mies saattaa naista joko pitämällä naisen vasenta kättä omassa oikeassaan tai muodollisemmin tarjoamalla oikean käsivartensa naiselle, joka tarttuu siihen vasemmalla kädellään.

Naistenhaku

Useimmilla tanssipaikoilla osa illasta on varattu naisten hakuun. Joillain lavoilla joka toinen tunti on miehille ja joka toinen naisille. Järjestetään myös erityisiä naistentansseja, joissa naiset hakevat koko illan, mahdollisesti yhtä miehille varattua tuntia lukuunottamatta.

Hakuvuoro ilmaistaan tavallisesti kyltillä tai valotaululla. Jos sellaista ei ole, orkesteri ilmoittaa hakuvuoron vaihtumisesta. Vain tanssiin haku muuttuu naistentunnin ajaksi, kaikki muut roolit pysyvät ennallaan: mies on edelleen se, joka vie tanssissa, ja tanssin jälkeen mies vie naisen paikalleen, ei päinvastoin.

Naiset voivat halutessaan tanssia myös tyttöpareina. Naistentunnin aikana se ei kuitenkaan ole kohteliasta, paitsi jos miehet on jo kaikki haettu. Miehet eivät yleensä tanssi keskenään.

Naistentunnin jälkeen on mieheltä kohteliasta hakea mahdollisuuksien mukaan ainakin niitä naisia, jotka hakivat häntä ja joiden kanssa hän ei ollut tanssinut alkuillan aikana.

Ohjaaminen ja seuraaminen

Mies on aina se, joka vie tanssissa. Hän valitsee sekä tanssittavat kuviot että reitin. Etenevissä tansseissa lattiaa kierretään vastapäivään. Miehen tulee väistää tanssisuunnassa edellään olevia pareja. Jotta mies pysyisi koko ajan olla selvillä edessä olevasta tilasta, hänen täytyy välttää tanssimasta selkä tanssisuuntaan enempää kuin pari askelta kerrallaan. Jos eteen ilmestyy este, jota mies ei näe, nainen voi antaa miehelle pienen merkin käden painalluksella. Törmäyksen sattuessa miehen tehtävä on pyytää anteeksi; naisen ei tarvitse pyydellä anteeksi, koska hän vain menee sinne mihin mies vie.

Moniin kappaleisiin voi soveltaa useampaa kuin yhtä askelikkoa, ja on tavallista, että osa pareista tanssii paikoillaan samalla kun osa kiertää lattiaa. Suorakaiteen muotoisella ja pyöreällä lattialla paikallaan tanssivat parit asettuvat tavallisesti lattian keskelle ja etenevät reunoille. Alueiden raja muuttuu tanssijoiden määrän mukaan. Epäsäännöllisemmän muotoisilla tanssilattioilla on usein jokin etenevään tanssiin huonosti sopiva nurkka, jota kannattaa ensisijaisesti käyttää paikallaan tanssittaviin lajeihin. Jos nurkka ei riitä, käytetään tavallisesti keskilattiaa jatkeena.

Myös eteneviä askelia voi tanssia eri nopeuksilla. Tanssin sujuvuuden kannalta olisi suositeltavaa, että hitaasti etenevät tanssijat kiertäisivät lattiaa keskemmällä kuin nopeasti liikkuvat. Valitettavasti kaikki tansseissakävijät eivät tunne tätä sääntöä, joten se ei läheskään aina toimi.

Esiintyjien tauot

Orkesteri ja/tai solisti esiintyy yleensä 45 minuuttia kerrallaan. Jos musiikista vastaa yksi orkesteri (tai jos toisen orkesterin repertuaari ei riitä koko illaksi), on esiintymisjaksojen välillä tavallisesti 15 minuutin tauko, jolloin soitetaan nauhoitettua musiikkia. Taukojen aikana tanssitaan kuten muulloinkin, ja kappaleet tulevat edelleen pareittain.

Tanssien päättyminen

Lehti-ilmoituksissa ilmoitetaan usein tanssien tanssien päättymisajankohdaksi se kellonaika, jolloin paikan on oltava tyhjä. Tanssi loppuu puoli tuntia aikaisemmin. Jos siis ilmoituksessa lukee esimerkiksi 20-02, tanssit saattavat todellisuudessa loppua kello 01:30 (ne saattavat myös alkaa vasta 20:15). Jos minuutit mainitaan, esim. 20:00-02:00, niin musiikki soi koko tämän ajan.

Perinteen mukaan viimeinen kappalepari on aina valssia. Jos yleisö on esiintyjiin tyytyväinen, se voi taputtaa heidät uudestaan takaisin. Ylimääräiset kappaleet voivat olla mitä lajia tahansa.