Valssin perusaskelikko

Askelikko

Rytmikuvio on seuraava

V...O...V...O...V...O...
O...V...O...V...O...V...

Miehen ja naisen askeleet ovat samanlaiset. Askelikko voidaan tanssia eteenpäin, taaksepäin tai pyörien myötä- tai vastapäivään. Pyöriminen on normaali tanssitapa; suoraan eteneviä askeleita käytetään vain suunnan vaihtamiseen ja silloin kun tilan puute estää kääntymisen.

Askelikko suoraan eteen- ja taaksepäin

Askelikko eteenpäin on seuraava:

TahtiIskuAskel
1 1 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
2 Askel eteenpäin oikealla jalalla, vähän vasemman ohi
3 Vasen jalka oikean viereen
2 1 Askel eteenpäin oikealla jalalla
2 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla, vähän oikean ohi
3 Oikea jalka vasemman viereen

Askelikko taaksepäin on edellisen kanssa symmetrinen:

TahtiIskuAskel
1 1 Askel taaksepäin vasemmalla jalalla
2 Askel taaksepäin oikealla jalalla, vähän vasemman ohi
3 Vasen jalka oikean viereen
2 1 Askel taaksepäin oikealla jalalla
2 Askel taaksepäin vasemmalla jalalla, vähän oikean ohi
3 Oikea jalka vasemman viereen

Askelikko voidaan aloittaa joko vasemmalla jalalla kohdasta 1 tai oikealla jalalla kohdasta 4.