Valssin harjoittelu

Pyörimistä voi helpoimmin harjoitella parin kanssa lisäämällä käännöksen määrää vähitellen. Seuraavassa harjoitus on esitetty vaiheittaiseksi, mutta käännöstä ei tarvitse lisätä pykälittäin, mikä tahansa käännöksen määrä sopii välivaiheeksi.

Vaihe 1: valssi edestakaisin

Ensin tanssitaan perusaskelikkoa edestakaisin niin, että oikea jalka aloittaa askelikon eteenpäin ja vasen jalka askelikon taaksepäin.

Vaihe 2: kolmio

Muutetaan askelikkoa niin, että se kääntyy joka askeleella hiukan myötäpäivään. Kun kolmella askeleella käännytään 60°, kuviosta tulee kolmio.

Vaihe 3: neliö

Käännytään kolmella askeleella 90°. Kuviosta tulee neliö.

Vaihe 4: kuusikulmio

Käännytään kolmella askeleella 120°. Kuviosta tulee kuusikulmio.

Vaihe 5: suoraan eteenpäin

Kun käännös kolmella askeleella nousee 180 asteeseen, liikeradasta lattialla tulee suora viiva. Tällä tekniikalla voi tanssia lavalla muiden parien joukossa, kun varautuu väistötilanteessa keskeyttämään pyörimisen.

Optio: väistöt liikkeessä

Tanssietiketti suosittaa, että hitaasti liikkuvat tanssijat kiertäisivät lattiaa sisäkehällä ja nopeammin liikkuvat ulkokehällä. Käytännössä kuitenkin etenävä pari saattaa missä tahansa lattialla kohdata paikallaan olevan tai paljon muuta yleisöä hitaammin liikkuvan parin. Jos väistön haluaa tehdä pyörintää keskeyttämättä, parin on tarvittaessa pystyttävä kääntymään kolmella askeleella enemmän kuin 180°. Tämä on jo melko haasteellista eikä se ole välttämätöntä: väistön voi aina tehdä myös jättämällä yhden pyörähdyksen väliin.

Vastapäivään pyörimistä voi harjoitella samalla tavalla. Pyöriessään vastapäivään pari liikkuu monikulmion kehää myötäpäivään.