Valssin pyörintä myötäpäivään

Pyörinnässä tanssitaan vuorotellen yksi askelikko eli kolme askelta eteenpäin ja yksi askelikko taaksepäin. Kumpikin askelikko kääntyy niin, että aloittava jalka jää sisäkaarteen puolelle. Jos oikea jalka aloittaa eteenpäin suuntautuvan askelikon, käännös on myötäpäivään; sitä seuraavalla taaksepäin suuntautuvalla askelikolla aloittava jalka on vasen, eli käännös jatkuu edelleen myötäpäivään.

Normaalisti käännytään yhdellä askelikolla puoli kierrosta, mutta tanssia opeteltaessa voidaan aluksi kääntyö vähemmän. Jos yhdellä askelikolla käännytään 60°, pari liikkuu pitkin kolmion sivuja. Jos käännös askelikkoa kohti lisätään 90 asteeseen, kuviosta tulee neliö, ja jos käännös lisätään 120 asteeseen, kuvio on kuusikulmio. Normaali etenevä liike saavutetaan 180 asteella, mikä riittää tyhjällä lattialla. Kun lattialla on muita tanssijoita, on pystyttävä tarvittaessa kääntymään enemmän, jotta mutkittelu muiden parien välistä onnistuu.

Pyöriminen myötäpäivään

Myötäpäivään pyörittäessä askeleet ovat seuraavat. Mies aloittaa tavallisesti eteenpäin kohdasta 1 ja nainen taaksepäin kohdasta 4. Pyöriminen on valssissa tasaista, eli joka askeleella käännytään suunnilleen yhtä paljon: kolmella askeleella puoli kierrosta eli yhdellä askeleella noin 60°.

Video

Ohjeet askel askeleelta

TahtiIskuAskel
1 1 Askel eteenpäin oikealla jalalla
2 Askel vasemmalla jalalla vartaloon nähden sivulle, tanssisuunnassa eteenpäin
3 Oikea jalka vasemman viereen
2 1 Askel taaksepäin vasemalla jalalla
2 Askel oikealla jalalla vartaloon nähden sivulle, tanssisuunnassa eteenpäin
3 Vasen jalka oikean viereen