Käännökset myötä- ja vastapäivään

Tarkastelemme jälleen ensin alkuperäisiä englantilaisia käännöksiä, ja sen jälkeen niiden suomalaisia muunnoksia.

Englantilaiset käännökset

Englantilaisen valssin peruskäännökset alkavat ja päättyvät 45 asteen kulmassa etenemissuuntaan. Käännös myötäpäivään alkaa miehen kasvot vinosti keskustaan ja päättyy miehen kasvot vinosti seinään, käännös vastapäivää alkaa vinosti seinään ja päättyy vinosti keskustaan. Käännöksen määrä on 3/4 kierrosta eli 270°. Käännöksen perään ei siis voi tehdä toista samansuuntaista käännöstä. Vastakkaissuuntaisen käännöksen voisi tehdä suunnan puolesta, mutta paino on väärällä jalalla. Se saadaan vaihdetuksi tanssimalla yksi suora askelikko.

Englantilaiseen valssiin kuuluu myös 360° käännöksiä, mutta tanssi ei ole wienervalssin tapaan pyörivä. Englanninkielisissä tanssiohjeissa ei yleensä käytetä termejä myötäpäivään ja vastapäivään, vaan edellinen on käännös oikealle (silloinkin kun se alkaa taaksepäin, jolloin käännytään vasemman kyljen suuntaan) ja käännös vasemmalle. Kuvioiden nimissä vältetään myös sanoja vasen ja oikea: käännös myötäpäivään on luonnollinen käännös (natural turn) ja käännös vastapäivään on takaperoinen käännös (reverse turn).

Käännös myötäpäivään askel askeleelta

TahtiIskuMiehen askelNaisen askelKäännös
1 1 Askel eteenpäin oikealla jalalla kääntyen Askel taaksepäin vasemmalla jalalla kääntyen 3/8 kierrosta myötäpäivään
2 Pitkä askel vasemmalla jalalla sivulle edelleen kääntyen Askel sivulle oikealla jalalla edelleen kääntyen
3 Oikea jalka vasemman viereen edelleen kääntyen Vasen jalka oikean viereen edelleen kääntyen
2 1 Askel taaksepäin vasemmalla jalalla kääntyen Askel eteenpäin oikealla jalalla kääntyen 3/8 kierrosta myötäpäivään
2 Askel oikealla jalalla sivulle edelleen kääntyen Pitkä askel vasemalla jalalla sivulle edelleen kääntyen
3 Vasen jalka oikean viereen edelleen kääntyen Oikea jalka vasemman viereen edelleen kääntyen

Tahdin 1 askelikkoa sanotaan käännöksen etuosaksi ja tahdin 2 askelikkoa takaosaksi. Ne on yllä kuvattu peräkkäisinä, mutta ne voidaan tanssia myös erillisinä, joihinkin muihin kuvioihin liitettyinä.

Ohjeen mukaan yhdellä tahdilla käännytään vain 3/8 kierrosta, eli tanssimalla käännöksen etuosa ja takaosa peräkkäin tulee kokonaiskäännökseksi vain 3/4 kierrosta. Tanssin standardiversiossa tahti 1 aloitetaan 45 asteen kulmassa tanssisuunnasta myötäpäivään ("vinosti seinään") ja tahti 2 päättyy 45 asteen kulmassa tanssisuunnasta vastapäivään ("vinosti keskustaan"). Käännöksillä ei siis voi pyöriä jatkuvasti Tanssilavoilla käännökset voivat olla tätä suurempia tai pienempiä, ja kahdella tahdilla pääsee tarvittaessa koko kierroksenkin. Pyöriminen ei kuitenkaan ole tanssille luonteenomaista, toisin kuin tavalliselle nopealle valssille.

Video

Käännös vastapäivään askel askeleelta

Tämä käännös on edellisen peilikuva. Standardin mukaan käännöksen etuosa aloitetaan "vinosti keskustaan" ja takaosa päätettään "vinosti seinään".

TahtiIskuMiehen askelNaisen askelKäännös
1 1 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla kääntyen Askel taaksepäin oikealla jalalla kääntyen 3/8 kierrosta vastapäivään
2 Pitkä askel oikealla jalalla sivulle edelleen kääntyen Askel sivulle vasemmalla jalalla edelleen kääntyen
3 Vasen jalka oikeaan viereen edelleen kääntyen Oikea jalka vasemman viereen edelleen kääntyen
2 1 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla kääntyen 3/8 kierrosta vastapäivään
2 Askel vasemmalla jalalla sivulle edelleen kääntyen Pitkä askel oikealla jalalla sivulle edelleen kääntyen
3 Oikea jalka vasemman viereen edelleen kääntyen Vasen jalka oikean viereen edelleen kääntyen

Suomalaistyyliset käännökset

Kuten näkyy, englantilaisen valssin käännökset ovat sangen tilaavieviä. Tanssilavoilla ne esiintyvät kapeampina ja tanssisuuntaa myötäilevinä mukaelmina.

Käännös myötäpäivään askel askeleelta

TahtiIskuMiehen askelNaisen askelKäännös
1 1 Askel eteenpäin oikealla jalalla kääntyen Askel taaksepäin vasemmalla jalalla kääntyen 3/8 kierrosta myötäpäivään
2 Pitkä askel vasemmalla jalalla sivulle edelleen kääntyen Askel sivulle oikealla jalalla edelleen kääntyen
3 Oikea jalka vasemman viereen edelleen kääntyen Vasen jalka oikean viereen edelleen kääntyen
2 1 Askel taaksepäin vasemmalla jalalla kääntyen Askel eteenpäin oikealla jalalla kääntyen 3/8 kierrosta myötäpäivään
2 Askel oikealla jalalla sivulle edelleen kääntyen Pitkä askel vasemalla jalalla sivulle edelleen kääntyen
3 Vasen jalka oikean viereen edelleen kääntyen Oikea jalka vasemman viereen edelleen kääntyen

Tahdin 1 askelikkoa sanotaan käännöksen etuosaksi ja tahdin 2 askelikkoa takaosaksi. Ne on yllä kuvattu peräkkäisinä, mutta ne voidaan tanssia myös erillisinä, joihinkin muihin kuvioihin liitettyinä.

Ohjeen mukaan yhdellä tahdilla käännytään vain 3/8 kierrosta, eli tanssimalla käännöksen etuosa ja takaosa peräkkäin tulee kokonaiskäännökseksi vain 3/4 kierrosta. Tanssin standardiversiossa tahti 1 aloitetaan 45 asteen kulmassa tanssisuunnasta myötäpäivään ("vinosti seinään") ja tahti 2 päättyy 45 asteen kulmassa tanssisuunnasta vastapäivään ("vinosti keskustaan"). Käännöksillä ei siis voi pyöriä jatkuvasti Tanssilavoilla käännökset voivat olla tätä suurempia tai pienempiä, ja kahdella tahdilla pääsee tarvittaessa koko kierroksenkin. Pyöriminen ei kuitenkaan ole tanssille luonteenomaista, toisin kuin tavalliselle nopealle valssille.

Käännös vastapäivään askel askeleelta

Tämä käännös on edellisen peilikuva. Standardin mukaan käännöksen etuosa aloitetaan "vinosti keskustaan" ja takaosa päätettään "vinosti seinään".

TahtiIskuMiehen askelNaisen askelKäännös
1 1 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla kääntyen Askel taaksepäin oikealla jalalla kääntyen 3/8 kierrosta vastapäivään
2 Pitkä askel oikealla jalalla sivulle edelleen kääntyen Askel sivulle vasemmalla jalalla edelleen kääntyen
3 Vasen jalka oikeaan viereen edelleen kääntyen Oikea jalka vasemman viereen edelleen kääntyen
2 1 Askel taaksepäin oikealla jalalla kääntyen Askel eteenpäin vasemmalla jalalla kääntyen 3/8 kierrosta vastapäivään
2 Askel vasemmalla jalalla sivulle edelleen kääntyen Pitkä askel oikealla jalalla sivulle edelleen kääntyen
3 Oikea jalka vasemman viereen edelleen kääntyen Vasen jalka oikean viereen edelleen kääntyen