Vanhat salonkitanssit

Kikapo Kreuz-polkka Krakoviak Chaconne Kehruuvalssi Pas d'Espagne Pas de Patineurs Pas de Quatre Pompadour Varsovienne Wengerka

Tässä osastossa kuvatut tanssit olivat 1900-luvun alun muotitansseja. Suomessa niitä nimitetään vanhoiksi tansseiksi, salonkitansseiksi tai juhlatansseiksi. Ne sijoittuvat ajallisesti ja tyylillisesti kansantanssien ja nykyaikaisen seuratanssin välimaastoon. Rajat eivät ole jyrkkiä; esimerkiksi masurkka kuuluu kaikkiin kolmeen kauteen. Kuten nimistä näkyy, salonkitanssit olivat kansainvälisiä. Ne tulivat maahan yläluokan välityksellä, mutta osa ehti levitä myös kansan keskuuteen, ja niillä on ollut kansainvälisen nimen rinnalla suomalainen rinnakkaisnimi (mignon - kehruuvalssi, krakoviak - rakojaakko).

Vanhoja tansseja tanssitaan nykyään usein mm. akateemisissa juhlissa. Lukioissa ne kuuluvat vanhojen päivien ohjelmaan. Toisinaan järjestetään myös yleisölle avoimia vanhan tradition mukaisia tansseja.

Tanssiaisilla on oma protokollansa. Jokaisella osanottajalla on tanssikortti, johon on kirjoitettu soitettavat tanssilajit esitysjärjestyksessä. Tanssit varataan etukäteen kirjoittamalla omaan korttiin tanssiparin nimi.