Synkooppi

Synkooppi tarkoittaa rytmikuviota, jossa sävel alkaa iskuttomalla tahdin osalla ja jatkuu iskullisen kohdan yli. Tämän vaikutuksesta paino tuntuu siirtyvän sävelen alkukohtaan iskuttomalle tahdinosalle, johon se ei normaalisti kuulu.

Tarkastellaan asiaa aikajanalla. Lähdetään yksinkertaisimmasta rytmikuviosta, jossa isku toistuu tasavälein

I.......I.......I.......I.......I.......I.......I.......I.......

Synkooppi voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

I.......I.......I.......I...I.......I...I.......I.......I.......

Synkooppi voi olla myös useamman iskun pituinen:

I.......I.......I.......I...I.......I.......I.......I...I.......

Synkopoitu musiikki tarkoittaa musiikkia, jossa on paljon synkooppeja.

Tanssijoiden keskuudessa termiä käytetään toisinaan virheellisesti tarkoittamaan rytmikuviota, jossa sävel alkaa iskuttomalla tahdinosalla mutta ei jatku iskullisen kohdan yli. Virhe esiintyy useimmin boogie woogien yhteydessä; oikea termi olisi tässä tapauksessa kolmimuunteinen.

Kolmimuunteisuuden havainnollistamiseksi lähdetään rytmistä, jossa pääpainolliset iskut (I) vuorottelevat tasajakoisesti sivupainollisten iskujen (i) kanssa:

I......i.....I.....i.....I.....i.....I.....i.....I.....i.....I.....i.....

Kolmimuunteisessa musiikissa sivupainolliset iskut ovat siirtyneet myöhäisemmäksi niin, että niiden etäisyys edeltävästä pääpainollisesta iskusta on kaksi kertaa niin suuri kuin etäisyys seuraavaan pääpainolliseen iskuun:

I........i...I.......i...I.......i...I.......i...I.......i...I.......i...

Mm. sambassa ja esiintyy rytmi, jossa sivupainollisen iskun etäisyys edellisestä pääpainollisesta iskusta on kolme kertaa niin suuri kuin etäisyys seuraavaan pääpainolliseen iskuun. Tätä rytmiä voidaan analogisesti nimittää nelimuunteiseksi:

I.........i..I........i..I........i..I........i..I........i..I........i..