Tanssikurssien lisääminen palvelimeen

Palvelimella voi maksutta ilmoittaa tanssikursseista seuraavat tiedot:

Maksullisia lisätietoja on yksi:

Kurssien järjestäjät voivat itse päivittää omia kurssitietojaan helppokäyttöisten WWW-lomakkeiden avulla. Kurssista ilmoitettaviin tietoihin sisältyy päivä, kellonaika, paikka, kunta, tanssilaji(t), taso, hinta, opettajien nimet ja erillisenä lisäoptiona linkki kurssia tarkemmin käsittelevälle WWW-sivulle. Pakollisia kenttiä ovat päivä, kellonaika, paikka, kunta ja tanssilajit.

Työn nopeuttamiseksi päivittäjä voi määritellä kurssikaavoja, joilla toistuvat tiedot saadaan päivityslomakkeelle esitäytettyinä. Jos esimerkiksi samat opettajat pitävät kursseja samassa paikassa samana viikonpäivänä samaan kellonaikaan, nämä vakiona pysyvät tiedot voidaan määritellä kaavalla, jolloin ne pitää syöttää vain kerran.

Jos kurssi pidetään palvelimen tanssipaikkahakemistossa olevalla lavalla tai talolla, kurssi tulee näkyviin myös paikan ohjelmakalenteriin, ellei paikan omistaja toisin vaadi.

Käyttäjät voivat etsiä kursseja alueen, päivän ja tanssilajin mukaan sekä näitävalintaehtoja yhdistelemällä. Ajankohdan voi määritellä sekä alku- ja loppupäivän että soveliaiden viikonpäivien mukaan. Alueen voi määritellä maakunnan tai yksittäisten kuntien mukaan. Tanssilajihaussa palvelin tunnistaa tanssilajien tavallisimmat nimivariantit, esimerkiksi "cha cha cha", "cha cha", "cha-cha", "chacha" jne. Monivalintahaku löytyy pääsivun kohdasta Tanssikursseja.

Palvelun voi tilata sähköpostitse osoitteesta yllapito@tanssi.net tai puhelimitse numerosta 0405833872. Tilaukseen tulee sisällyttää koulun/opettajan nimi ja sähköpostiosoite. Tilaaja voi ilmoittaa oman toivomuksensa salasanaksi tai jättää sen koneen generoitavaksi. Salasanan pitää olla sellainen, etteivät ulkopuoliset pysty arvaamaan sitä.