Sombrero

Kuvio voidaan jakaa kolmeen peräkkäiseen vaiheeseen:

  1. Sombrero-otteen muodostaminen
  2. Väliosa, joka alkaa sombrero-otteesta ja päättyy samaan otteeseen
  3. Sombrero-otteen purku

Kukin vaihe voidaan tanssia usealla tavalla, ja vaiheiden eri versioita voidaan yhdistellä vapaasti. Yksinkertaisimmissa versioissa väliosa jää kokonaan pois.

Sombrero-otteen muodostaminen

Kuvio alkaa kahden käden otteesta, jossa naisen oikea käsi on miehen oikeassa ja naisen vasen miehen vasemmassa, oikeat kädet päällä. Tähän otteeseen päästään kätevästi esimerkiksi kädenalipyörähdyksestä, jonka lopussa mies siirtää naisen vasemman käden omaan vasempaansa ja tarttuu oikealla tämän oikeaan.

Kuvion alkuosa on perusaskeleen puolikas. Kuvion loppuosalla nainen pyörähtää myötäpäivään miehen oikean käden alta, sen jälkeen vasemman käden alta ja vielä oikean käden alta. Miehen oikea käsi jää naisen niskan taakse, ja mies siirtää samaan aikaan naisen vasemman käden oman päänsä taakse.

Ohjeet askel askeleelta

TahtiIskuMiehen askelNaisen askelKädetMiehen käännösNaisen käännös
1 1 Kuten perusakelikon ensimmäinen tahti Ristiote, oikeat kädet päällä
2
3
4
2 1
2 Oikea jalka taakse Askel vasemmalla jalalla kääntyen Oikea käsi naisen pään yli 5/4 kierrosta myötäpäivään
3 Paino takaisin vasemmalle jalalle Askel oikealla jalalla kääntyen Vasen käsi naisen pään yli
4 Oikea jalka sivulle Askel vasemmalla jalalla kääntyen Miehen oikea ja naisen vasen käsi parin pään yli tämän niskan taakse 90 vastapäiväänW

Sombrero-otteen purku, versio 1

Ensimmäisellä tahdilla tanssitaan perusaskelikon alkupuoli sombrero-otteessa. Toisen tahdin ykkös- ja kakkosiskun välissä mies nykäisee oikealla kädellään naisen oikeasta ja molemmat kädet irtoavat. Nainen pyörähtää puolitoista kierrosta myötäpäivään. Kuvion yksinkertaisemmassa versiossa nainen pyörähtää vain puoli kierrosta.

Sombrero-otteen purku, versio 2

Kuten edellinen, mutta vierekkäin tanssittavalla perusaskelikon alkuosalla mies siirtää oikean kätensä naisen vatsalle. Nainen siirtää oman oikean kätensä eteen ja tarttuu miehen käteen. Mies nykäisee naisen kädestä ja ote purkautuu naisen kääntyessä puolitoista kierrosta vastapäivään.

Kädenvaihto on kohta, jossa normaalit vientisignaalit eivät täysin riitä kertomaan naiselle, mitä seuraavaksi pitää tehdä. Noin 75% naisista kuitenkin tarttuu käteen, vaikka ei olisi koskaan aikaisemmin tanssinut kuviota. Jos nainen ei tartu käteen, kuvio pitää purkaa jollain muulla tavalla.

Kuvion yksinkertaisemmassa versiossa nainen pyörähtää vain puoli kierrosta.

Kävely sombrero-otteessa

Tavallinen rinnakkain tanssittu kävely. Sombrero-ote pidetään koko kuvion ajan.

Pyörintä sombrero-otteessa

Mies tanssii cha cha cha -kävelyä eteenpäin, nainen taaksepäin, pyörien parina myötäpäivään.

Puolenvaihto sombrero-otteessa

Kuvio alkaa sombrero-otteesta, jossa nainen on miehen oikealla puolella ja päättyy käänteiseen sombrero-otteeseen, jossa nainen on miehen vasemmalla puolella. Puolenvaihdossa mies pyörähtää puoli kierrosta myötäpäivään ja nainen puolitoista kierrosta vastapäivään. Molempien käsien ote säilyy koko kuvion ajan. Jatkoksi voidaan tanssia puolenvaihto vastakkaiseen suuntaan tai purkaa käänteinen sombrero-ote edellä kuvattujen purkutapojen peilikuviolla.