Ikkuna ja portti

Ikkuna ja portti ovat samankaltaisia kuvioita ja ne niveltyvä luontevasti peräkkäin tanssittaviksi, joten on tarkoituksenmukaista käsitellä ne yhdessä. Askeleet ovat molemmissa samat ja videolla on selkeämpää toistaa ne vuorotellen kuin toistaa vain yhtä kuviota.

Molemmat kuviot alkavat molempien käsien otteesta: naisen oikea käsi miehen vasemmassa ja päinvastoin. Ikkunassa miehen molemmat kämmenet ovat alussa ylöspäin kannatellen naisen käsiä, jotka lepäävät kämmenet alaspäin. Porttivuorossa päinvastoin. Mies tanssii oman kätensä alta (ikkunassa oikean ja portissa vasemman) kaartaen vastapäivään ja ohittaen naisen vasemmalta. Nainen kaartaa myötäpäivään eikä tanssi käden alta.

Video

Videolla ikkuna ja porttii tanssitaan vuorotellen.

Ikkunavuoron ohjeet askel askeleelta

TahtiIskuMiehen askelNaisen askelKuvio, miesKuvio, nainen
1 1
2 Vasen jalka eteen Oikea jalka taakse
3 Paino takaisin oikealle jalalle Paino takaisin vasemmalle jalalle
4 Vasen jalka etuvasemmalle Oikea jalka eteen Oikea käsi ylös kyynärpää vasemmalle. Käsi muodostaa yhdessä naisen kohotetun käden kanssa pyöreän ikkunan, jonka läpi katsotaan paria. Vasen käsi nousee miehen käden mukana muodostaen ikkunan toisen kaaren.
2 1
2 Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle 180 vastapäivään oman oikean käden alta 180 myötäpäivään
3 Vasen jalka ristiin oikean eteen Oikea jalka ristiin vasemman eteen
4 Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle

Porttivuoron ohjeet askel askeleelta

TahtiIskuMiehen askelNaisen askelKuvio, miesKuvio, nainen
1 1
2 Vasen jalka eteen Oikea jalka taakse
3 Paino takaisin oikealle jalalle Paino takaisin vasemmalle jalalle
4 Vasen jalka etuvasemmalle Oikea jalka eteen Vasen käsi nousee, ote säilyy Vasen käsi nousee miehen käden mukana muodostaen ikkunan toisen kaaren.
2 1
2 Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle 180 vastapäivään oman vasemman käden alta 180 myötäpäivään
3 Vasen jalka ristiin oikean eteen Oikea jalka ristiin vasemman eteen
4 Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle