Polkka

Historia (eri sivulla)
Musiikki
Askelikko
Otteet
Polkan harjoittelu
Tavallisimmat ongelmat
Muunnelmia

Musiikki

Nuotit kirjoitetaan tavallisesti keskieurooppalaisen polkan tapaan tahtilajiin 2/4, mutta merkintä 4/8 vastaa paremmin rytmiä sellaisena kuin tanssija sen tuntee. Hyvässä polkassa kaikki neljä iskua kuuluvat selvästi ja ne ovat keskenään samankestoisia. Konserttipolkassa toisinaan tavattava ykkösiskun venyttäminen sopii huonosti tanssiin.

Polkan tempo kannattaa valita tanssijoiden taidon mukaan. Aloitteleville polkan tanssijoille sopiva tempo on 60 tahtia minuutissa, mutta tekniikan hallitseville xsnopeampi tempo toimii paremmin, sillä tanssi paradoksaaisesti muuttuu kevyemmäksi tempon kasvaessa, koska hypyt jäävät matalammiksi. Kenttäkokeiden mukaan polkka on hyvällä tekniikalla miellyttävintä tanssia noin 65-67 tahdin minuuttinopeudella.

Askelikko

Paino on päkiöiden varassa. Polvet pysyvät tanssissa melko suorina, nilkoista sen sijaan joustetaan voimakkaasti.

Tahdissa on neljä iskua. Kolmella enimmäisellä otetaan askel, neljännellä on tauko. Perusaskelikko alkaa tasahypyllä (T) jota seuraa joka toisella kerralla ensin vasemman (V) ja sitten oikean (O) jalan askel, joka toisella ensin oikean ja sitten vasemman jalan askel. Rytmikuvio on seuraava

T...O...V.......T...V...O.......
T...O...V.......T...V...O.......

Hitaasti tanssittuna askelikko etenee seuraavasti:

TahtiIskuAskel
1 1 Oikealla jalalla ponnistaen hyppy eteenpäin, vasen jalka siirtyy tanssisuunnassa oikean edelle, alastulossa molemmat jalat osuvat samanaikaisesti lattiaan ja paino jää molemmille jaloille.
2 Molemmilla jaloilla ponnistaen hyppy eteenpäin, alastulo oikealle jalalle, vasen jalka jää hiukan irti lattiasta. Vasen jalka pysyy tanssisuunnassa oikean edellä.
3 Oikealla jalalla ponnistaen hyppy eteenpäin, alastulo vasemmalle jalalle, oikea jalka jää hiukan irti lattiasta. Vasen jalka pysyy tanssisuunnassa oikean edellä.
4  
2 1 Vasemmalla jalalla ponnistaen hyppy eteenpäin, oikea jalka siirtyy tanssisuunnassa vasemman edelle, alastulossa molemmat jalat osuvat samanaikaisesti lattiaan ja paino jää molemmille jaloille.
2 Molemmilla jaloilla ponnistaen hyppy eteenpäin, alastulo vasemmalle jalalle, oikea jalka jää hiukan irti lattiasta. Oikea jalka pysyy tanssisuunnassa vasemman edellä.
3 Vasemmalla jalalla ponnistaen hyppy eteenpäin, alastulo oikealle jalalle, vasen jalka jää hiukan irti lattiasta. Oikea jalka pysyy tanssisuunnassa vasemman edellä.
4  

Huom. Normaalinopeuksisessa tanssissa kohtien 2 ja 3 hypyt mataloituvat niin, että ne eivät ole selvästi hyppyjä eivätkä selvästi askelia vaan askeleen ja hypyn välimuotoja. Toinen jalka ei myöskään normaalinopeudessa yleensä irtoa lattiasta. Tasahyppy pysyy nopeassa tanssissakin hyppynä, mutta sekin voidaan tanssia niin matalana, että varpaat viistävät lattiaa (mitä nopeampi musiikki, sitä matalampi hyppy riittää).

Tanssissa käytetään hyväksi painovoiman vaikutuksen hitautta, toisin sanoen sitä että vartalo ei ehdi pudota vaikka jalat eivät koko aikaa olekaan maassa. Sen vuoksi polkkaa ei voi tanssia hidastetusti samalla tekniikalla kuin normaalinopeudella. Tanssia opeteltaessa on kuitenkin pakko ensin ottaa askeleet hitaasti. Eri tanssinopettajat ovat pyrkineet ratkaisemaan tämän ongelman eri tavoin, ja ratkaisu vaikuttaa jo siihen miten perusaskel kuvataan: toiset käyttävät kohdissa 2 ja 3 sanaa askel, toiset sanaa hyppy. Edellä askelikko on kuvattu sellaisena kuin kokeneet polkan tanssijat sen tanssivat, jos heitä pyydetään tanssimaan polkkaa hidastettuun musiikkiin. Tämä esitystapa siis kuvannee luontevasti sitä, millaiselta askelikko tuntuu. Ne tanssijat, jotka ovat opetelleet askelikon näin, ottavat yleensä aluksi hypyt liioitellun korkeina, mutta tästä virheestä on helpompi päästä eroon kuin liian veltosta askeleesta.

Askelikko voidaan tanssia eteen- tai taaksepäin. Käytännössä perusaskelikkoa ei yleensä tanssita eteen- eikä taaksepäin vaan kylki edellä. Vasemman jalan johtaessa tanssitaan vasen kylki edellä ja oikean jalan johtaessa oikea kylki edellä.

Yleensä polkka tanssitaan pyörien vuorotellen myötä- ja vastapäivään. Suunnanvaihto tehdään tavallisesti säkeen rajalla.

Askelanimaatio myötäpäivään

Selaimesi ei tue flash-animaatioita.

Hidastettu video askelikosta myötäpäivään

Video on hidastettu neljännesnopeuteen.

Askelanimaatio vastapäivään

Selaimesi ei tue flash-animaatioita.

Otteet

Vaihtoehtoisia otteita on useita:

Vyötäröote
Miehen molemmat kädet naisen vyötäröllä, naisen molemmat kädet miehen olkapäillä. Tämä neljän pisteen ote on vakaa ja tekee viemisen helpoksi. Tämä ote on tanssipaikoilla suosituin.
Olkavarsiote
Miehen kädet naisen kyljessä hartioiden alapuolella, naisen kädet miehen käsien päällä. Ote on tukeva mutta parin välimatka jää melko pitkäksi, mikä haittaa pyörimistä.
Tanssiote
Naisen oikea käsi miehen vasemmassa, miehen oikea käsi naisen selässä, naisen vasen käsi miehen olkapäällä. Tämä ote on tässä mainitusta vähiten jämäkkä ja johtaa aloittelijoilla helposti asentovirheeseen.
Polkkaote
Naisen oikea käsi miehen vasemmassa ja nämä molemmat miehen vyötäröllä. Miehen oikea käsi naisen selässä, naisen vasen käsi miehen olkapäällä. Tämä ote on tukevampi kuin tavallinen tanssiote.

Polkan harjoittelu

 1. Harjoittele ensin askelikkoa yksin ilman musiikkia. Aloita tanssimalla hitaasti eteenpäin vuorotellen vasemman ja oikean jalan askelikko. Käännä vasemman jalan askelikossa vasen kylki ja oikean jalan askelikossa oikea kylki menosuuntaan. Kun vasemman jalan askelikko vaihtuu oikean jalan askelikoksi, käännät siis itseäsi vastapäivään ennen tasahyppyä, ja kun oikean jalan askelikko vaihtuu vasemman jalan askelikoksi, käännät itseäsi myötäpäivään ennen tasahyppyä.
 2. Kun askelikko sujuu eteenpäin, harjoittele samaa takaperin. Tanssi vasemman jalan askelikko selvästi vasen kylki menosuuntaan ja oikean jalan askelikko selvästi oikea kylki menosuuntaan, mutta käänny vasemman jalan askelikon jälkeen puoli kierrosta myötäpäivään ja oikean jalan askelikon jälkeen puoli kierrosta vastapäivään.
 3. Seuraavaksi tanssi edelleen vasemman jalan askelikko vasen kylki edellä ja oikean jalan askelikko oikea kylki edellä, mutta käänny jokaisen askelikon jälkeen samaan suuntaan, joko myötä- tai vastapäivään (harjoittele erikseen kumpaankin suuntaan). Jos jatkuva pyöriminen tuntuu vaikealta, lisää ensin yksittäisiä pyörähdyksiä suoraan etenevään askelikoon.
 4. Seuraavaksi tanssi vaihtaen suuntaa, välillä myötäpäivään, välillä vastapäivään, välillä eteenpäin ja välillä taaksepäin. Asettele muutama huonekalu keskelle lattiaa niin, että joudut väistelemään niitä. Harjoituksen tarkoitus on saada oikean ja vasemman jalan askelikkojen vuorottelu motoriseen muistiin niin, että lähdet tasahypyn jälkeen erehtymättä vuorossa olevalla jalalla.
 5. Selaimesi ei tue flash-animaatioita.
  Seuraavassa vaiheessa harjoittele parin kanssa vastakkain ja seläkkäin Naisen vasen käsi on miehen oikeassa, miehen vasen ja naisen oikea ovat vapaina. Ensimmäisellä tahdilla pari tanssii kasvotusten, yhteen liitetyt kädet tanssisuuntaan nähden takana. Mies tanssii vasemman ja nainen oikean jalan askelikon. Sen jälkeen pari kääntyy selikkäin, jolloin yhteen liitetyt kädet heilahtavat eteenpäin tanssisuuntaan. Mies tanssii oikean ja nainen vasemman jalan askelikon. Seuraava tahti tansitaan taas vastakkain jne. Tämä harjoitus on sama kuin kohdassa 1, mutta parin kanssa.
 6. Kun tanssi sujuu vastakkain ja seläkkäin, harjoitelkaa myös seläkkäin ja vastakkain. Naisen oikea käsi on miehen vasemmassa ja käännökset tehdään selkä tanssisuuntaan. Tämä on kohdan 2 harjoitus parin kanssa.
 7. Seuraavaksi tanssitaan pyörien parin kanssa. Tämä on kohdan 3 harjoitus parin kanssa.
 8. Lopuksi harjoittele myös suunnanvaihdot parin kanssa.

Musiikin voit ottaa käyttöön missä vaiheessa tahansa, kun askelikko sujuu tarpeeksi nopeaan tahtiin. Jos pari on saatavilla alusta asti, voitte käydä läpi harjoituksen parin kanssa heti sitä vastaavan yksinharjoituksen jälkeen.

Masurkan kuviossa esiintyy sama askelikko mutta eri rytmissä: masurkassa tahtia kohti on vain kolme iskua, joten polkan askelikon iskun 4 tauko jää pois. Koska masurkka on myös rytmiltään rauhallisempi, askelikko on itse asiassa helpompi oppia masurkan tapaan. Siksi niiden, jotka haluavat oppia polkkaa, kannattaa harkita masurkan opettelemista ensin.

Tavallisimmat ongelmat

Suurin ongelma polkan opettelussa on tasahypyn jälkeinen askel, joka alussa tulee helposti otetuksi väärällä jalalla. Melkein kaikissa muissa tansseissahan jalkojen paino kertoo, kummalla jalalla pitää jatkaa: askeleen voi ottaa vain painottomalla jalalla ja hypyn voi tehdä vain painollisella jalalla. Tasahypyn jälkeen sääntö ei toimi, koska paino on yhtäläisesti molemmilla jaloilla. Jalkojen vuorottelu on opittava ulkoa. Harjoittele sitä alussa niin hitaasti kuin on tarpeen. Jos joudut alussa käyttämään yhtä hyppyä kohti viisi sekuntia miettimiseen, tee niin. Mitään kiirettä ei ole ennen kuin askelikkoa aletaan soveltaa musiikkiin.

Jotkut tanssinopettajat opettavat harhaanjohtavasti suomalaisen polkan sijasta keskieurooppalaisia versioita kertomatta, että kysymys on eri tanssista kuin tanssilavoilla yleisesti tanssittu polkkaa. Suomalaiset polkkakappaleet ovat yleensä nopeatempoisempia kuin keskieurooppalaiset, joten jälkimmäisille tehdyt askelikot eivät oikein toimi edellisissä.

Muunnelmia

Polkkaa on aikojen kuluessa tanssittu hyvin vaihtelevasti. Seuraavassa muutamia muunnoksia, joita voi käyttää vuorotellen perusaskeleen kanssa.

 1. Kantapolkka. Tasahypyllä etummainen jalka ojennetaan ja vain sen kanta lasketaan maahan. Takimmaisen jalan koko jalkapohja koskettaa maata, kuten perusaskeleessa.
 2. Potkupolkka. Kuten kantapolkka, mutta etummainen jalka ei kosketa maata lainkaan vaan potkaisee ilmaa vartalon edessä.
 3. Kannuspolkka. Kohotahdilla ennen tasahypyn alastuloa lyödään kannat yhteen.
 4. Vinhapolkka. Ykkösiskulla tasahyppy kuten perusaskeleessa, kakkosella ja kolmosella heitetään kumpikin jalka vuorollaan taakse taivuttamalla sitä polvesta noin 90 asteen kulmaan. Joka toisella tahdilla heitetään kakkosella vasen ja kolmosella oikea jalka taakse, joka toisella tahdilla päinvastoin. Naisen askeleet ovat miehen askelten peilikuva. Vinhapolkkaa tanssitaan tavallisesti pyörien nopeasti paikoillaan.
 5. Nainen käden alta. Myötäpäivään pyörittäessä miehen oikean jalan kohdalla hän ohjaa naisen pyörähtämään käden alta myötäpäivään. Ennen kuvion alkua ote kannattaa vaihtaa tanssiotteeksi.
 6. Nosto. Kuvio tanssitaan vyötäröotteessa. Askeleet menevät seuraavasti:
  1. Molemmat tasajalkaa alas, kuten perusaskeleessa. Mies pysäyttää naisen liikkeen painamalla tätä alaspäin vyötäröstä estäen näin tätä ottamasta askelta kakkosella.
  2. Mies nostaa naista ylöspäin ja pyörimissuunnassa eteenpäin. Noston tulee alkaa jo ennen kakkosiskua. Nainen voi auttaa hyppäämällä ylöspäin ja nostamalla itseään käsillään ottaen tukea miehen olkapäistä.
  3. Nainen laskeutuu tasajalkaa alas suunnilleen samaan kohtaan missä hän olisi tässä vaiheessa perusaskeleessa.
  4. Ei askelia. Valmistaudutaan jatkamaan pyörintää normaalisti seuraavalla tahdilla.
  Myötäpäivään pyörittäessä nosto pitää tehdä miehen oikean jalan askelikon kohdalla, vastapäivään pyörittäessä vasemman. Mies ei ota kuvion aikana muita askelia kuin alun tasahypyn. Kuvio kannattaa ajoittaa fraasin lopuun eli myötäpävään pyörittäessä neljännelle ja kahdeksannelle tai pelkästään kahdeksannelle tahdille, vastapäivään pyörittäessä kolmannelle ja seitsemännelle tai pelkästään seitsemännelle tahdille (olettaen, että tanssi alkaa miehen vasemman jalan askelikolla).
 7. Hyppy jalan yli. Kuten edellinen, mutta ykkösellä mies tasajalka-alastulon sijasta ojentaa toisen jalkansa naisen eteen, kantapää maassa. Ojennettu jalka on myötäpäivään pyörittäessä oikea ja vastapäivään pyörittäessä vasen. Nainen hyppää tasahypyn miehen jalan yli. Pyörähdys jää kuvion aikana vajaaksi, joten erotus pitää kompensoida seuraavalla tahdilla. Selkeällä viennillä kuvion voi tanssia, vaikka nainen ei osaa sitä odottaa, mutta turvallisuusyistä kuviota ei ehkä kuitenkaan kannata yrittää tuoreeltaan sopimatta etukäteen parin kanssa.
 8. Tuplapolkka. Nelosiskulla tanssitaan ylimääräinen tasahyppy. Kerrotaan, että taitavat tanssijat käyttivät aikoinaan tätä askelikkoa osoittaakseen pelimanneille, että tempossa oli tiukentamisen varaa.
 9. Polvellemeno. Mies laskee yhden tahdin ajaksi toisen polvensa maahan, muuten tanssi etenee normaalisti. Myötäpäivään pyörittäessä polvistuminen tehdään oikean jalan askelikon sijasta, vastapäivään pyörittäessä vasemman. Loukkaantumisten välttämiseksi polvi kannattaa painaa kiinni toisen jalan kantapäähän eikä suoraan lattiaan. Ennen kuvion aloittamista ote kannattaa vaihtaa tanssiotteeksi; polvellemenossa miehen oikea käsi irtoaa naisen vyötäröltä mutta vasen käsi jää kiinni naisen oikeaan, ja näin mies voi viedä naista kuvion aikana.