Käden ali

Kuten pyörähdysmasurkka, mutta käsiote säilyy ja vain nainen pyörähtää. Mies tanssii perusmasurkkaa.