Jenkkavaljakot

Jenkkavaljakko on kahden parin muodostama kuvio. Parit ovat kuviossa peräkkäin, naisen vasen käsi oman parin oikeassa. Kumpikin pari tarttuu ulommalla kädellään toisen parin ulompaan käteen.

Valjakossa tanssittavia tanssikuvioita on neljä. Kaikissa liikutaan ensin suoraan eteenpäin kuten perusjenkassa. Perusjenkan pyörimisvaiheen kohdalla tanssitaan hyppyaskelin jokin neljästä paikanvaihdosta. Etummainen ja takimmainen pari vaihtavat paikkaa jokaisessa tanssikuviossa.

Kaarros taakse ulkokautta

Etummaiset irrottavat otteen omasta paristaan ja kiertävät ulkokautta takimmaisiksi pitäen koko ajan otteen toiseen pariin. Takana tartutaan uudelleen oman parin käteen. Tämä on ainoa valjakkokuvio, jossa ote väliaikaisesti irroitetaan.

Ohjeet askel askeleelta

Tahti Isku Miehen askel Naisen askel Siirtymät
1 1 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla Tavallinen etenevä jenkka
2 Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
3 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla
4 Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla
2 1 Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
2 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla
3 Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
4 Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla
3 1 Askel vasemmalla jalalla Askel oikealla jalalla Etummainen pari irrottaa otteen toisistaan
2 Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla Etummainen pari kaartaa ulkokautta takimmaisiksi
3 Askel oikealla jalalla Askel vasemmalla jalalla
4 Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla
4 1 Askel vasemmalla jalalla Askel oikealla jalalla
2 Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla
3 Askel oikealla jalalla Askel vasemmalla jalalla
4 Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla Takimmaiseksi siirtynyt pari ottaa uudelleen käsiotteen toisistaan

Takimmaisen parin portti

Takimmainen pari nostaa portin ja etummainen pari tanssii taaksepäin portin läpi takimmaisen parin käsien alta. Kuvion lopussa porttia pitävä pari pyörähtää omien käsiensä alta. Kaikki käsiotteet säilyvät koko kuvion ajan.

Ohjeet askel askeleelta

Tahti Isku Miehen askel Naisen askel Siirtymät
1 1 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla Tavallinen etenevä jenkka
2 Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
3 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla
4 Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla
2 1 Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
2 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla
3 Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
4 Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla
3 1 Askel vasemmalla jalalla Askel oikealla jalalla Takimmainen pari nostaa portin, jonka läpi etummainen pari tanssii takaperin. Portin ali tanssivan parin liikuessa portin nostanut pari kääntyy noin 90, mies myötäpäivään ja nainen vastapäivään. Kaikki käsiotteet säilyvät.
2 Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla
3 Askel oikealla jalalla Askel vasemmalla jalalla
4 Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla
4 1 Askel vasemmalla jalalla Askel oikealla jalalla
2 Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla
3 Askel oikealla jalalla Askel vasemmalla jalalla Etummaisiksi siirtynyt pari pyörähtää käsiensä alta noin 270 eli kasvot tanssisuuntaan, mies myötäpäivään ja nainen vastapäivään
4 Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla

Etummaisen parin portti

Kuten edellinen, mutta etummainen pari nostaa portin ja takimmainen pari tanssii sen läpi.

Ohjeet askel askeleelta

Tahti Isku Miehen askel Naisen askel Siirtymät
1 1 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla Tavallinen etenevä jenkka
2 Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
3 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla
4 Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla
2 1 Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
2 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla
3 Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
4 Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla
3 1 Askel vasemmalla jalalla Askel oikealla jalalla Etummainen pari pyörähtää 180 omien käsiensä alta, mies vastapäivään ja nainen myötäpäivään
2 Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla Takimmainen pari tanssii etummaisen parin muodostamasta portista, samalla portin nostanut pari jatkaa kääntymistä 180, mies vastapäivään ja nainen myötäpäivään. Kaikki käsiotteet säilyvät.
3 Askel oikealla jalalla Askel vasemmalla jalalla
4 Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla
4 1 Askel vasemmalla jalalla Askel oikealla jalalla
2 Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla
3 Askel oikealla jalalla Askel vasemmalla jalalla
4 Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla

Käärme

Etummaisen parin mies pyörähtää vasemman kätensä alta ja vetää muut letkana perässään.

Ohjeet askel askeleelta

Tahti Isku Miehen askel Naisen askel Siirtymät
1 1 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla Tavallinen etenevä jenkka
2 Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
3 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla
4 Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla
2 1 Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
2 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla
3 Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
4 Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla
3 1 Askel vasemmalla jalalla Askel oikealla jalalla Etummaisen parin mies pyörähtää 180 myötäpäivään kohttaen samalla vasemman kätensä
2 Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla Etummaisen parin mies vetää muut tanssijat jonona kätensä alta, ensimmäisenä oman parinsa. Kaikki käsiotteet säilyvät.
3 Askel oikealla jalalla Askel vasemmalla jalalla
4 Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla
4 1 Askel vasemmalla jalalla Askel oikealla jalalla
2 Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla
3 Askel oikealla jalalla Askel vasemmalla jalalla
4 Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla

Kaksi jälkimmäistä kuviota (etummaisen parin portti ja käärme) ovat harvinaisempia kuin kaksi ensimmäistä. Tavallisin tanssitapa on, että etummaisena aloittava pari päättää seuraavan kuvion ja toinen pari tanssii saman kuvion. Kuviot voidaan tanssia sovitussa järjestyksessä tai viennin mukaan. Viejä on etummaisen parin mies, ja hänen täytyy siis viestittää seuraava kuvio kaikille kolmelle muulle tanssijalle.