Pyörimäjenkka

Pyörimäjenkka ulospäin

Video

Selaimesi ei tue videoita.

Suoraan etenevä osa kuten perusjenkassa. Pyörimisvaiheessa, sen sijaan että pari pyörisi yhdessä, kumpikin pyörähtää omalla paikallaan, mies vastapäivään ja nainen myötäpäivään. Pyörähdyksessä voi olla joko yksi tai kaksi kierrosta.

Pyörimäjenkka sisäänpäin

Kuten edellinen, mutta pyörintä vastakkaiseen suuntaan, eli mies myötäpäivään ja nainen vastapäivään.

Video

Selaimesi ei tue videoita.