Jenkan perusaskelikko

Askelikko jakaantuu kahteen osaan: suoraan etenevään ja pyörivään. Suoraan etenevässä osassa tanssitaan vierekkäin, pyörintäosassa vastakkain. Pyörintäosassa mennään ympäri kaksi täyttä kierrosta, joko myötä- tai vastapäivään. Tanssin perusmuodossa kaikki askeleet ovat kestoltaan samanpituiset. Rytmikuvio on miehellä seuraava:

V...O...V...V...O...V...O...O...
V...V...O...O...V...V...O...O...

Naisen askelikko on edellisen peilikuva:

O...V...O...O...V...O...V...V...
O...O...V...V...O...O...V...V...

Video

Selaimesi ei tue videoita.

Ohjeet askel askeleelta

Kätevä hokema rytmin laskemiseksi on askel-askel-hyp-py askel-askel-hyp-py hyp-py-hyp-py hyp-py-hyp-py, missä "askel", "hyp" ja "py" ovat ajallisesti samanmittaisia. Seuraavassa askelikko tarkemmin. Vasemmassa sarakkeessa on askelten ajoitus sekä tahteina ja iskuina että edellämainitun hokeman mukaan.

Tahti Isku Miehen askel Naisen askel
1 1 askel Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla
2 askel Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
3 hyp- Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla
4 py Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla
2 1 askel Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
2 askel Askel eteenpäin vasemmalla jalalla Askel eteenpäin oikealla jalalla
3 hyp- Askel eteenpäin oikealla jalalla Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
4 py Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla
3 1 hyp- Askel vasemmalla jalalla Askel oikealla jalalla
2 py Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla
3 hyp- Askel oikealla jalalla Askel vasemmalla jalalla
4 py Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla
4 1 hyp- Askel vasemmalla jalalla Askel oikealla jalalla
2 py Hyppy vasemmalla jalalla Hyppy oikealla jalalla
3 hyp- Askel oikealla jalalla Askel vasemmalla jalalla
4 py Hyppy oikealla jalalla Hyppy vasemmalla jalalla

Jos pyörintäsuunta on myötäpäivään, mies hyppää kohdassa 8 naisen eteen selin tanssisuuntaan. Jos pyörintäsuunta on vastapäivään, mies ohjaa naisen kohdassa 8 eteensä selin tanssisuuntaan. Ote sulkeutuu ja seuraavilla askel-hyppy-pareilla pyöritään kaksi täyttä kierrosta ympäri, minkä jälkeen ote avataan ja askelikko alkaa alusta.

Pyöriminen vastapäiväänVideo

Otteet

Suoraan etenevä osa voidaan tanssia joko avoimessa tanssiotteessa tai käsi kädessä (naisen vasen käsi miehen oikeassa). Avoimen tanssiotteen etuna ovat helpommat otteiden vaihdot suoraan etenevän ja pyörivän osan välillä. Käsi kädessä -otteen etu on, että mies voi ohjata pyörinnän aloituksen selvemmin. Useimmat edempänä käsiteltävät muunnelmakuviot lähtevät käsi kädessä -otteesta.

Pyörintävaihe tanssitaan tavallisesti joko tanssiotteessa tai vyötäröotteessa. Pyörinnässä on tärkeää, että tanssijat ovat todella vastakkain; jos ote pääsee aukeamaan, pyörintä ei suju kunnolla. Vyötäröotteessa oikean asennon pitäminen on selvästi helpompaa.

Jenkan harjoittelu

  1. Harjoittele ensin askelikkoa yksin, tanssien suoraan eteenpäin, myös hypyt.
  2. Sen jälkeen harjoittele yksin pyörien hypyt myötäpäivään.
  3. Seuraavaksi tanssi parin kanssa, etenevä osa avoimessa tanssiotteessa ja pyörintä vyötäröotteessa myötäpäivään. Jos tuntuu paremmalta, pyörikää ensin vain yksi kierros ja lisätkää myöhemmin toinen.
  4. Lopuksi voitte harjoitella pyörimistä vastapäivään sekä vaihtoehtoisia otteita ja askelikkoja.

Tavallisimmat ongelmat

Yleisiä alkuvaiheen ongelmia on kaksi:

  1. Suoraan etenevän askelikon lopussa tapahtuva toisen tanssijan (myötäpäivään pyörittäessä miehen ja vastapäivään pyörittäessä naisen) siirtyminen parin eteen saattaa alussa unohtua. Tällöin pyörimisen aloitus myöhästyy. Virhe on helppo korjata, kun se tunnistetaan.
  2. Pyörimisvaiheessa tanssijoiden pitäisi olla suoraan vastakkain. Kokematon tanssija asettuu usein lievään V-asentoon, yleensä niin päin että naisen vasen kylki lähenee miehen oikeaa ja naisen oikea kylki vastaavasti etääntyy miehen vasemmasta. Asentovirhe hankaloittaa pyörimistä. Parin molempien tanssijoiden pitää hallita oikeassa asennossa pysyminen; toisen on vaikea yksin korjata paritoverin virhettä. Virhettä voi vastustaa tanssiasennon valinnalla. Vyötäröotteessa oikean asennon pitäminen on helpompaa kuin tanssiotteessa, koska vyötäröote itsessään on symmetrinen ja parilla neljän pisteen kontakti (tanssiotteessa vain kolmen). Vyötäröotettakin jämäkämpi on olkavarsiote. Sen huono puoli on, että tanssijat joutuvat hiukan turhan kauas toisistaan, mutta sitä kannattaa kokeilla, jos asento-ongelma ei muuten ratkea.