Portti

Askeleet ovat täsmälleen samat kuin edellisessä. Käsiote on muuten samanlainen, mutta alussa naisen kämmenet ovat ylöspäin ja miehen kädet niiden päällä kämmenet alaspäin. Mies kohottaa oikean kätensä sijasta vasemman ja tanssii sen alta, miehen oikean käden ote naisen vasemmasta irtoaa käännöksessä.

Ikkunavuoron jälkeen kiinni jäävä käsi on portin aloitusasennossa ja päinvastoin, joten kuviot sopivat hyvin peräkkäin tanssittaviksi.

Ohjeet askel askeleelta

AikaMiehen askelNaisen askelKuvio, miesKuvio, nainen
1 Vasen jalka taakse Oikea jalka taakse
2 Paino takaisin oikealle jalalle Paino takaisin vasemmalle jalalle
3 Vasen jalka eteenpäin naisen vasemmalle puolelle Oikea jalka eteenpäin miehen vasemmalle puolelle Oikea käsi ylös kyynärpää vasemalle. Käsi muodostaa yhdessä naisen kohotetun käden kanssa pyöreän ikkunan, jonka läpi katsotaan paria. Vasen käsi nousee miehen käden mukana muodostaen ikkunan toisen kaaren.
4
5 Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle 180 vastapäivään oman vasemman käden alta 180 myötäpäivään
6