Foksin perusaskelikko

Perusaskelikkoon kuuluu neljä askelta, kaksi hidasta ja kaksi nopeaa. Hitaalla askeleella paino viipyy jalalla kaksi kertaa niin kauan kuin nopealla. Jos aikayksiköksi valitaan nopean askeleen kesto, yksi neljän askeleen perusaskelikko vie siis kuusi aikayksikköä. Musiikki kuitenkin koostuu neljän aikayksikön jaksoista, jotka puolestaan muodostavat selvästi kahdeksan aikayksikön pareja. Musiikin jaksot eivät siis mene yksiin askeljaksojen kanssa. Jos askelikko aloitetaan musiikin jakson alusta, toinen askelikko alkaa seuraavan kahdeksikon seitsemännellä osalla, kolmas askelikko toisen kahdeksikon puolestavälistä ja neljäs askelikko kolmannen kahdeksikon kolmannella osalla. Kuvio havainnollistaa asiaa. V tarkoittaa vasemman jalan askelta, O oikean jalan askelta ja luvut musiikin iskuja. Rytmikuvio on miehellä seuraava:

V.......O.......V...O...V.......O.......V...O...V.......O.......V...O...V.......O.......V...O...
1...2...3...4...5...6...7...8...1...2...3...4...5...6...7...8...1...2...3...4...5...6...7...8...

Naisella rytmikuvio on vastaavasti:

O.......V.......O...V...O.......V.......O...V...O.......V.......O...V...O.......V.......O...V...
1...2...3...4...5...6...7...8...1...2...3...4...5...6...7...8...1...2...3...4...5...6...7...8...

Tanssia harjoitellessa on parempi laskea rytmi askelten mukaan hidas - hidas - nopea - nopea. Seuraavassa kaaviossa on selvyyden vuoksi esitetty sekä musiikin tasainen rytmi että askelten laskenta. Kaavio vasemmanpuoleisessa sarakkeessa tahdinosat on numeroitu juoksevasti; edelläsanotun mukaisesti sarakkeen ykkönen osuy musiikin ykkösen kohdalle vain joka kolmannella askelikolla.

Miehellä on kasvot ja naisella selkä tanssisuuntaan. Mies aloittaa vasemmalla jalalla ja nainen oikealla.

Ohjeet askel askeleelta

AikaMiehen askelNaisen askel
1 hidas Askel vasemmalla jalalla eteenpäin Askel oikealla jalalla taaksepäin
2
3 hidas Askel oikealla jalalla eteenpäin Askel vasemmalla jalalla taaksepäin
4
5 nopea Askel vasemmalla jalalla eteenpäin Askel oikealla jalalla taaksepäin
6 nopea Oikea jalka vasemman viereen Vasen jalka oikean viereen

Perusaskelikko takaperin

Perusaskelikko voidaan tanssia myös niin, että mies tanssii taaksepäin ja nainen eteenpäin. Mies aloittaa edelleen vasemmalla jalalla ja nainen oikealla.

AikaMiehen askelNaisen askel
1 hidas Askel vasemmalla jalalla taaksepäin Askel oikealla jalalla eteenpäin
2
3 hidas Askel oikealla jalalla taaksepäin Askel vasemmalla jalalla eteenpäin
4
5 nopea Askel vasemmalla jalalla taaksepäin Askel oikealla jalalla eteenpäin
6 nopea Oikea jalka vasemman viereen Vasen jalka oikean viereen

Tavallisimmat ongelmat

Yleisin ongelma on edellämainittu musiikin ja askelten jaksotusten erilaisuus: perusaskelikon kesto on kolme tahtia, mutta musiikki koostuu nelitahtisista säkeistä. Tanssijan pitää siis tahallaan jättää huomiotta yksi rytminen rakenne, joka kuuluu musiikissa selvästi.